Eğitim Bilimleri Projeleri

Kapsam

Katılımcılara, proje özellikleri ve proje döngüsü, TÜBITAK proje kalemlerinin tanıtılması, basvuru kosulları, basvuru belgeleri ve basvuru yönetimi, projede amaç ve hedef yazımı, proje konusuyla ilgili bilgi toplama yolları, özgün deger yazımı, proje önerilerinde yöntem yazımı, proje bütçesi ve gerekçesi, is zaman çizelgesi ve risk yönetimi, yaygın etki, projeden elde edilmesi öngörülen etkiler ve proje çıktılarının paylasımı ve yayılımı, proje önerilerinin sunulması ve degerlendirilmesi, panel sisteminin kurulması ve sunulan projelerin bilimsel degerlendirilmesinin yapılması etkilesimli oturumlarla anlatılacaktır. Proje önerileri yazım asamaları aktif tartısmalarla ele alınacaktır. Genellikle her bir oturumlardaki ders içerigiyle ilgili katılımcılara proje öneri formunun ilgili kısmının yazımına iliskin teorik dersten sonra uygulamalı atölye çalısmaları gerçeklestirilecektir. Bu amaçla katılımcılar 5?er kisilik 4 gruba ayrılacak ve bir TÜBITAK 1001 proje öneriformunu adım adım olusturacaklardır. Katılımcıların her bir adımı egitmenlerin dönütleri ve  önerileri dogrultusunda olgunlastırarak tamamlamaları saglanacaktır. Etkinligin son gününe ait son ders saatlerinde ise her grubun hazırladıgı proje önerilerini sunmaları, diger grupların sorularını cevaplamaları ve proje önerilerini savunmalarına fırsat tanınacaktır. Panel sisteminin kurularak sunulan projelerin bilimsel degerlendirilmesinin yapılması saglanacaktır. TÜBITAK panellerindeki benzer puanlama ve degerlendirme pusulası kullanılarak, katılımcılara panel süreci birebir yasatılacaktır.

Menüyü Kapat